Grafika vērtību izcelšana ar papildus grafika palīdzību

grafika_veribu_izcelsana
Vienā no iepriekšējiem rakstiem tika aprakstītas iespējas, kā noformēt grafikā atspoguļotās vērtības, izmantojot formatēšanas kodu (Format Code). Tomēr tas nav viss, kā ir iespējams izcelt nepieciešamo, jo to var izdarīt arī ar cita grafika palīdzību, kurš tiek izveidots uz to pašu datu pamata, kad ar formulu palīdzību ir izvadīta attiecīgā informācija. Tādā veidā, mainot grafikā atspoguļotos datus, pielāgojas arī veids, kā notiek vērtību izcelšana.

Izmantojot papildus grafiku atsevišķu vērtību izcelšanai, saglabājās ne tikai ērtāka pielāgošanās izmaiņām datos, bet arī saglabājas plašas formatēšanas iespējas, kādas nu attiecīgajai Excel versijai ir pieejamas, jo, piemēram, ēnas efektu atsevišķi grafika līnijai un tā punktiem nevar izdalīt, bet, veidojot atsevišķus grafikus, tas kļūst iespējams.

Piemērā izveidoju diagrammu, kuras atspoguļoto informāciju dublē otra diagramma, kurai atstātas tikai atsevišķu punktu atzīmes. Lai to panāktu, tika izveidota papildus kolonna, kurā ar IF formulas palīdzību tiek parādītas vērtības, kuras ir lielākas vai vienādas ar 120, bet pārējām ar formulas NA() palīdzību piešķirta norāde, ka vērtības nav pieejamas. Šādā veidā tiek izcelti kritiskie punkti, kurus nepieciešams uzreiz pamanīt un to var pielāgot, kā vien nepieciešams, piemēram, pievienojot datumu, kurā notikums noticis, ko var izdarīt sadaļā Format Data Labels.

Iespējas, kā izmantot papildus grafiku uzmanības pievēršanai atsevišķiem datiem ir ļoti plašas un par to noteikti sekos nākamie raksti.

Excel failu ar piemēru vari lejupielādēt šeit.

1 komentārs Rakstīt komentāru