TOP 10 Excel īsceļi (shortcuts)

chimp-laptop-top10
Apkopoju 10 Excel īsceļus, kuri man ikdienā ir visnoderīgākie un ļauj ietaupīt laiku, ātri izdarot nepieciešamo darbību neatraujot rokas no klaviatūras. Iesākumā tas var šķist sekundes un sīkums, bet, laikam ejot un atkārtojot vienu un to pašu darbību, sekundes veido minūtes, minūtes stundas utt. Īsceļus mācoties uzreiz vai pa vienai kombinācijai dienu no dienas, kādā brīdī tas var kļūt par Tavu ieradumu.

Rakstā ir aplūkotas galvenokārt Excel raksturīgākās iespējas, jo tādas kombinācijas kā ctrl+c (kopēt (copy)), ctrl+v (ielīmēt (paste)), ctrl+x (izgriezt (cut)), ctrl+z (atcelt darbību (undo)), ctrl+s (saglabāt (save)) vai ctrl+f (meklēt (find)), ir gana populāras arī citās programmās un bieži vien jau zināmas lietas, kuras arī noteikti vērts iemācīties, ja tomēr nav iegaumētas.

Tātad mans top 10 ir šāds:

1. ctrl+1
Nodrošina ātru piekļuvi formatēšanas logam, viss atkarīgs no tā, kas attiecīgajā brīdī ir aktivizēts – grafiki, atsevišķas šūnas utt.

2. ctrl+shift+l
Ātrs veids, lai aktivizētu filtrus, īpaši noderīgi analizējot datus

3. ctrl+shift+arrow
Ar arrow domājot pārvietošanās bultiņu klaviatūrā. Ļoti noderīgi, lai iezīmētu konkrētu apgabalu vai kombinācijā bez “shift” ātri pārvietotos Excel tabulās.

4. ctrl+PgUp, ctrl+PgDN
Pārvietošanās starp Excel lapām.

5. f2
Noderīgs brīžos, kad slinkums bakstīties ar peli un nepieciešams rediģēt šūnu.

6. Tab
Domāts, lai automātiski pabeigtu formulu, kuru uzsākts rakstīt, bet Excel jau vizuāli piedāvā nobeigumu (atliek tikai to paņemt nospiežot taustiņu Tab), piemēram, tādās gana garās formulās, kā SUMPRODUCT. Ierakstot =SUMP tiek piedāvāts tikai viens variants nobeigumam, kas ir formula SUMPRODUCT, nospiežot Tab tā tiek ievadīta līdz galam.
Tab taustiņu var izmantot arī, kad pabeigts ievadīt šūnā saturu, lai uzreiz pārvietotos uz šūnu pa labi.

7. alt+f8 un alt+f11
Ātrā piekļuve vai nu Macros palaišanai vai labošanai.

8. alt
Nospiežot “alt” iespējams redzēt klaviatūras apzīmējumus Excel sadaļām un ir iespējams veidot pašam savus īsceļus. Piemēram, secīgi nospiežot alt un n un v, lai izveidotu Pivot tabulu.

9. ctrl+space un shift+space
Pirmais iezīmē visu kolonnu, savukārt otrs visu rindu. Ļoti ērti pēc tam lietot, piemēram, ctrl+”-“, lai izdzēstu iezīmēto kolonnu vai rindu.

10. alt+shift+f1 (shift+f11) un ctrl+n
Lieku šos abus kopā, pirmais atver jaunu lapu Excel failā, bet otrs izveido jaunu failu. ctrl+n gan ir kopīgs ar citām programmām, tomēr man to sanāk izmantot gana bieži, lai atvērtu jaunu Excel failu, tāpat arī ctrl+w, lai aizvērtu.

Pieminēšanas vērti ir arī alt+F1 (ātra grafika izveide iezīmētajiem datiem) un shift+F2 (komentāra ievietošana), bet manā top 10 tie neiekļuva.

Vēl kādu noderīgu īsceļu var pasmelties šeit http://www.asap-utilities.com/excel-tips-shortcuts.php