Grafika vērtību noformēšana

Izmantojot datu formatēšanas koda (Format Code) iespējas, var izmainīt grafikā redzamo vērtību noformējumu veidos, kurus nepiedāvā jau gatavās Excel kategorijas. Kodus var izmantot arī, lai noformētu datus tabulu šūnās, jo būtība ir tā pati.
Protams, to pašu var arī izdarīt klikšķinoties uz atsevišķām vērtībām, bet grafikos, kuru atspoguļotās datu virknes ir desmitos vai garākas, tas būs laikietilpīgi un ne vienmēr var derēt tad, kad tie tiek atjaunoti vai papildināti.
grafiku_vertibu_noformesana_1

Viena no manām iecienītākajām koda priekšrocībām ir iespēja atsevišķas grafika vērtības padarīt neredzamas, brīžos, kad visu skaitļu atspoguļošana, to padara nepārskatāmu un notiek savstarpēja pārklāšanās. Piemēram, ja skaitlis ir mazāks par 70, tad, lai padarītu to neredzamu, ir jāveic šāds pieraksts. [<70] ;General
grafiku_vertibu_noformesana_2
Nosacījumus kodā var kombinēt un nav jāaprobežojās tikai ar vienu. Papildinot iepriekšējo piemēru, atsevišķus skaitļus var arī atspoguļot citā krāsā. [<70] ;[Yellow][>=100]0;General
grafiku_vertibu_noformesana_3
Kā mīnuss ir ierobežotā formatējuma koda krāsu izvēle, kas pēdējās excel versijās ir tik pat lielas, kā pirmajās.
Pie formatēšanas kodiem var nonākt dažādos veidos un viens no tiem ir uzklikšķinot ar labo peles taustiņu uz grafika vērtībām, izvēloties sadaļas Format Data Labels apakšsadaļu Number.

Visas šī koda teorētiskās iespējas ir aprakstītas šeit: http://office.microsoft.com/en-gb/excel-help/create-a-custom-number-format-HP010342372.aspx

Failu ar grafikiem vari lejupielādēt šeit.