Lieko kolonnu un rindiņu slēpšana

Excel-kolonnu-slēpšana
Excel darba lapā var paslēpt ne tikai atsevišķas kolonnas vai rindiņas, kuru saturu pamatā nav nepieciešams aplūkot, bet arī visas pārējās tukšās rindiņas un kolonnas, kuras netiks izmantotas. Tādā veidā var izvairīties no datu ievades kļūdām un panākt vienkāršotu darba lapas izskatu.

Lai paslēptu neizmantotās rindiņas vai kolonnas, tās vispirms ir jāiezīmē, ko vislabāk ir izdarīt ar taustiņu kombinācijām: Ctrl+Space, lai iezīmētu visu kolonnu, Shift+Space, lai iezīmētu visu rindiņu un Ctrl + Shift + attiecīgā klaviatūras bultiņa. Neatlaižot Ctrl un Shift var mainīt izmantotās klaviatūras bultiņas, lai varētu iezīmēt, piemēram, visu kolonnu pilnā garumā un pēc tam attiecīgi visas pārējās atlikušās kolonnas. Attiecīgi atrodoties šūnā C1 būs jānospiež Ctrl+Shift+↓+→. Pēc tam, uzklikšķinot ar labo peles taustiņu uz rindiņas vai kolonnas nosaukuma (atkarībā, ko nepieciešams paslēpt) un izvēloties Hide, vai Home sadaļā Format izvēloties to pašu, ir iespējams paslēpt daļu no darba lapas.
Hide-Column-Ctrl-Space
Ja pēc tam paslēpto ir nepieciešams padarīt redzamu, tad viens no veidiem, kā to izdarīt ir iezīmēt visu darba lapas saturu ar Ctrl+A vai speciāli tam paredzētu ikonu rindiņu, kolonnu nosaukumu krustpunktā un, uzklikšķinot uz kolonnu vai rindiņu nosaukumiem ar labo peles taustiņu un izvēloties iespēju Unhide, vai nu izvēloties šādu iespēju Home sadaļā Format.
Excel-kolonnu-parādīšana