Funckija WEEKNUM, tās sintakse un gadu mijas īpatnības

weeknum
Funkcija WEEKNUM piedāvā ātri un ērti iegūt informāciju par to, kurai nedēļai pēc kārtas attiecīgajā gadā pieder datums (vai arī datums un laiks), tomēr formulas atgriešanas tips (return type) var sagādāt mulsinošus brīžus, ņemot vērā, ka ir veseli 3 parametri, kas piedāvā nedēļu uzskaiti sākt ar pirmdienu.

Latvijā un Eiropā nedēļas mēdz numurēt pēc ISO standarta, kas nosaka, ka nedēļa sākas ar pirmdienu un beidzas ar svētdienu, kā arī norāda nedēļu numerācijas principu gadu mijā – gada pirmā nedēļa ir tā, kurā atrodas gada pirmā ceturtdiena. Ir vēl arī citi veidi, kā pateikt vienu un to pašu, un ar tiem var iepazīties šeit.

Tādi parametri, kā rezultātā par nedēļas sākuma dienu tiek uzskatīta pirmdiena, WEEKNUM funkcijai ir veseli 3:
1) 2
2) 11
3) 21

Lielākajā daļā gada tiem nebūs lielas atšķirības, jo tās izpaužas tieši gadu mijā, kur arī var redzēt, ka nepieciešamā nedēļu numerācija ir panākama, ja return_type=21. Savukārt return_type 2 un 11 rezultāti ir identiski un to galvenā atšķirība ir saderībā ar vecākām Excel versijām.
weeknum_return_type

Gada nedēļu numerāciju pēc ISO standarta var izveidot arī bez funkcijas WEEKNUM. Piemēram, šūnai A1 izskatītos šādi:
=INT((A14-DATE(YEAR(A14-WEEKDAY(A14-1)+4);1;3)+
WEEKDAY(DATE(YEAR(A14-WEEKDAY(A14-1)+4);1;3))+5)/7)

Vai šādi:
=TRUNC((A1-DATE(YEAR(A1-MOD(A1-2;7)+3);1;MOD(A1-2;7)-9))/7)
Šāds aprēķins noderēs arī Excel 2003, kur WEEKNUM funkcijai nav tik plašas return_type iespējas.

Return_type attiecīgajā formulā ir, it kā vēlams parametrs, tomēr, ņemot vērā, ka pēc noklusējuma tas ir ar vērtību 1, kas nozīmētu, ka par nedēļas sākumu tiek uzskatīta svētdiena, tas nederēs un reģionam nepieciešamais nedēļu uzskaites princips netiek automātiski pielāgots.