Darbības Microsoft Excel ar 3D funkcijām

Excel-3D-funkcijas
3D funkcija (3D reference) izpilda darbību, izmantojot vienu un to pašu šūnas adresi no dažādām darba lapām. Principā tā ir pārveidota Excel funkcija (piemēram, SUM, AVERAGE, COUNT utml.), lai tā secīgā kārtībā izmantotu datus no vairākām darba lapām. 3D funkcijā jānorāda pirmās un pēdējās darba lapas nosaukums – tā vadās pēc to izkārtojuma Excel failā un ņems vērā visas darba lapas, kas novietotas starp divām norādītajām.

Piemēram, ja Excel failā ir piecas darba lapas, kas secīgi sakārtotas un nosauktas Sheet1, Sheet2, Sheet3, Sheet4 un Sheet5 un ir nepieciešams iegūt vidējo vērtību, ņemot vērā katras darba lapas šūnu A1, tad tas pierakstās šādi: =AVERAGE(Sheet1:Sheet5!A1).

Principā pat nav nozīmes, kā saucās darba lapas, kas atrodas starp Sheet1 un Sheet5, svarīgs ir tikai izkārtojums – tas, kas astrodas vai neatrodas starp tām.
Ja darba lapu nosaukumi saturētu atstarpes, tad 3D funkcijā būtu jāizmanto apostrofi: =AVERAGE('Sheet 1:Sheet 5'!A1).
To var izveidot arī pieturot taustiņu Shift pie attiecīgās šūnas un darba lapas norādīšanas, līdz kurai jāveic attiecīgās funkcijas izpilde.

3D funkcijās var pielietot: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, VAR, VARA, VARP, VARPA.

3D funkcija noderēs, kad vairākās darba lapās izvietotas vienādas struktūras tabulas un nepieciešams izveidot kopsavilkumu.