Virzīšana uz macros funkciju lietošanu Excel atskaitē

kakis
Šis raksts ir kā iepriekšējā raksta turpinājums, kurā tiek novērsta nepilnība excel atskaites lietošanas statistikas veidošanai ar macros palīdzību.
Proti, no atskaites ir iespējams iegūt informāciju arī tad, ja nav atļauta macros darbība, kas savukārt rada nepilnīgu statistiku par tās lietošanu. Un ja nu šo tik interesanto informāciju aizklātu? Lietotāji tiktu virzīti uz atskaites lietošanu tā, kā tas ir nepieciešams.

Kā redzams attēlā, tad visu potenciālo atskaites informāciju aizklāj kaķa attēls. Turklāt aizsargāts, lai to nevarētu vienkārši izdzēst un tāpat piekļūt informācijai. Tiklīdz tiek atļauta macros darbība atskaitē, tiek izpildīts zemāk redzamais kods, kas atspējo lapas aizsardzību, paslēpj traucējošos attēlus un veic uzskaiti statistikas failā.

Private Sub Workbook_Open()
ActiveSheet.Unprotect
ActiveSheet.Shapes("Hide").Visible = False
Open ThisWorkbook.Path & "\statistika.log" For Append As #1
Print #1, Application.UserName, Now
Close #1
End Sub

Failu ar risinājumu vari lejupielādēt šeit.
Risinājums jāpielāgo atkarībā no tā, kādā Excel versijā sanāk darboties.
Kaķa attēls ņemts šeit http://www.doggroomingaldershot.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/cat-snow.jpg